Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Šakvice

Návštěv :
Celkem : 7014
Týden : 11
Dnes : 2
podrobnosti

 

Jižní Morava čte 2022

Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně  vyhlašujeme již podruhé literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž Jižní Morava čte na téma "Co vypráví voda"

Vybrat si ale také můžete komiks, fotografii s psaným textem nebo 3 D výtvarný model

Soutěžní práce je nutné odevzdat do 31.října 2022 !

Vyhodnocení základního kola proběhne v naší knihovně.

Vítězové jednotlivých kategorií  postoupí do krajského kola.

Veškeré informace k soutěži vám poskytneme v knihovně.

V knihovně jsme pro vás také vybrali některé tituly, které můžete použít jako inspiraci k danému tématu.

20220708_164447.jpg

 

20220708_164508.jpg

Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti ve věku od 4 do 15 let !!!

Projekt je spolufinancovám Jihomoravským  krajem

 

***

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2021/2022

 Ve školním roce 2021/2022 je pro prvňáčky přichystaná knížka, kterou napsala spisovatelka Klára Smolíková a nafotil Petr Václavek - Dubánek a tajný vzkaz.

20220426_125524.jpg

***

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2020/2021

SKIP každoročně vyhlašuje projekt na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář.Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky.

Obecní knihovna v Šakvicích ve spolupráci se ZŠ v Šakvicích se do tohoto projektu přihlásila.Do projektu byly přihlášeny děti první třídy pod vedením paní učitelky Elišky Brúčkové.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsaná a ilustrovaná výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžném knihkupectví koupit minimálně  tři roky.Ve školním roce 2020/2021 je to kniha  spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové  - První školní výlet.  

knIZka_pro_prvNACka.jpg

více informací naleznete zde.

***

Škola naruby  

celoroční soutěž pro děti a rodiče na podporu pravidelného předčítání v rodině.                 denicek_2019_1.jpg

Deníček pro děti a rodiče má podobu žákovské knížky "naruby" - do deníčku se každý večer zapisuje, co se přečetlo. Děti hlasité čtení zapíší, oznámkují a nezapomenou zapsat jak dlouho se četlo, to je důležité! Díky zážitkům z četby si mohou i vyzkoušet, jaké to je být ilustrátorem a mohou svým předčitatelům udělovat poznámky či pochvaly. A tak se můžete např. dočíst, že  "maminka umí hezky měnit hlasy" nebo že "tatínek při čtení usnul". Předčítat nemusí jen rodiče, ale kdokoliv jiný, kdo je v danou chvíli po ruce. Čtyřikrát do roka pořádá knihovna pro držitele žákovských knížek i jejich rodiče třídní schůzky. Na těchto setkáních si děti prohlídnou nové knížky, zasoutěží si, pochlubí se krásnými obrázky inspirovanými přečtenými knížkami a taky sdělují dojmy z četby. Nejlepší čtenářské deníčky jsou vždy na konci roku odměněny. Deníčky pro děti a rodiče si můžete vyzvednout v knihovně.

více informací naleznete zde.

***

Jižní Morava čte 2021  

Ve spolupráci s Moravskou Zemskou knihovnou Brno vyhlašujeme 6. ročník  literární, výtvarné a audiovizuální soutěže na téma "Teď to vidím jinak". V rámci tohoto projektu v naší knihovně proběhnou veřejné akce zaměřené na podporu čtenářství za účasti dětí a rodičů, prarodičů či učitelů...

Cílem soutěže je reflexe současné situace, neboť uplynulý rok přinutil společnost vnímat věci a vztahy jinak. Téma má široké uchopení, může být vyjádřeno slovem, hudbou, obrazem. Vše záleží na Vaší fantazii. Zapojit  se mohou děti ve spolupráci s kamarády, rodiči, prarodiči nebo zcela samy. Soutěží se v 7 kategoriích. Výsledkem projektu by mohla být "encyklopedie nového světa".
 

Téma vychází ze 120. výročí narození Jaroslava Seiferta. Apeluje tak na princip metafory v poezii (vidět věci jinak).

Povídky, pohádky, eseje či básničky musí být zaslány nebo osobně předány na adresu knihovny v místě bydliště, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Soutěžní práce je nutné odevzdat do 31.října 2021 !                              4e94dca8_3.png               20210917_163447.jpg

V naší knihovně následně proběhne vyhodnocení základního kola. Vyhodnocení soutěžních prací proběhne během měsíce listopadu 2021. Z každé kategorie pak postoupí do krajského kola pouze jedna práce.

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let a také neregistrovaní čtenáři!

Rozsah literární práce min. 1 a max. 3 strany textu. Video nebo audio může mít max. rozsah 3 min.

Kategorie:

1. kategorie literární (2. - 3. tř.) / 1 účastník
2. kategorie literární (4. - 5. tř.) / 1 účastník
3. kategorie literární (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 účastník,
4. kategorie výtvarná (MŠ a 1. a 2. tř.) / 1 - 5 účastníků
5. kategorie volné tvorby (1. - 5. tř.) / 1 - 3 účastníci
6. kategorie volné tvorby (6. - 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / 1 - 3 účastníci
7. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 -15 let

  Účastníci projektu organizovaných Obecní knihovnou Šakvice souhlasí s použitím fotografií pořízenou touto knihovnou na jakékoliv její akce Moravskou Zemskou knihovnou v Brně jako krajskou knihovnou Jihomoravského kraje, která se podílí na akci Jížní Morava čte, za účelem prezentace akce Jížní Morava čte a prezentace činnosti knihoven. Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.     

 Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem