Obecní knihovna Šakvice
Naposledy aktualizováno: 07.12.2018 17:30:41

 

"Vzdělání je nejlepší investice. Prvním schůdkem k cestě je právě knihovna"

 

 

                                                                             OBRÁZEK : 123.png 

 

 

 

Historie šakvické knihovny

 

 

Historie šakvické knihovny podle pamětníků sahá do padesátých let dvacátého století, kde se vystřídalo několik knihovníků z řad  učitelů zdejší základní školy.Knihovna se často stěhovala pro nevyhovující    podmínky. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2004 se  Místní lidová knihovna přejmenovala na Obecní knihovnu a přestěhovala se do objektu bývalé školní družiny na ulici Přívozní 82. Zřizovatelem knihovny je Obec Šakvice. Po revizi knihovního fondu se všechny knihy musely zapsat do počítače a označit číselným kódem. V lednu 2005 byl celý knihovní fond  zkatalogizován a půjčování knih probíhá přes automatizovaný počítačový systém Clavius, který byl pořízen z grandu Ministerstva kultury z programu VISK. V roce 2017 se knihovna přestěhovala  do budovy Kinorestaurantu na ulici Pekařská 306.Tato budova se nachází ve středu Obce Šakvice a je celá zrekonstruovaná.Knihovna využívá souborů knih z Výměnného fondu Měk Břeclav a obohacuje tak nabídku pro čtenáře o novinky na knižním trhu. Tento fond je 2x až 3x  ročně obměňován a hojně využíván čtenáři. Na webových stránkách obce Šakvice mají čtenáři k dispozici on-line katalog, který můžou využívat při vyhledávání potřebné literatury. Pro návštěvníky jsou k dispozici dva počítače s přístupem na internet  a wifi připojení zdarma. Knihy jsou doplňvány celoročně novými tituly podle zájmu čtenářů. Knihovna velmi dobře spolupracuje se Základní  a  Mateřskou školou v Šakvicích a připravuje s nimi kulturní akce, které se těší velké oblibě žáků. Celoročně probíhají v prostorách knihovny různé výstavy. Myslím, že naše knihovna prošla velkými změnami a za poslední roky se měnila přímo před očima místních obyvatel na čtenářský ráj. Nyní má knihovna krásné, velké, bezbariérové prostory a těší se zájmu čtenářů, především těch nejmladších.

 

 
Proces zabral 0.0192 sekund času a 0.58MB paměti.